موقعیت پروژه

 • محدوده :
 •  جنوب غربی شهر اصفهان (منطقه 13 شهرداری)
 • مسیرهای دسترسی :
 • بزرگراه اقارب پرست ( محور غرب – شرق )
 • بزرگراه شهید میثمی ( محور شمال – جنوب )
 • بلوار کشاورز ( محور غرب – شرق )
 •  دسترسی محلی از خیابان صاعد اصفهانی ( کوی امیریه )
 • وسعت زمین پروژه :
 •  در حدود 65،000 مترمربع
 • سطح زیر بنای مفید پروژه :
 •  270،000 متر مربع
 • تعداد بلوک ها :
 •  15 بلوک
 • تعداد کل واحدهای مسکونی :
 •  1650 واحد