تقدیرنامه ها

  • چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معماری و فن آوری های نوین ساختمان
  • دومین نمایشگاه تخصصی تکنولوژی ساختمان و آسانسور، بالابر، صنایع و تجهیزات وابسته
  • سومین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی مصالح، تجهیزات ساختمانی و معماری داخلی
  • بانک مسکن